Τομέας Πλοιάρχων

Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

• Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο.

• Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών.

• Χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος

• Φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την αποτελεσματική λειτουργίατου πλοίου.

• Συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2017 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ