Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


Δυνατότητες εργασίας :

Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

• Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., καθώς επίσης και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

• Επιχειρήσεις που:

• Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής

• Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες

• Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού

• Προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

• Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να :

• Αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.

• Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.

• Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.

• Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.

• Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.

• Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.

• Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

• Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

• Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.

• Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενο τους.

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2017 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ