Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


Δυνατότητες εργασίας :

Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

? Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., καθώς επίσης και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

? Επιχειρήσεις που:

? Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής

? Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες

? Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού

? Προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

? Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να :

? Αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.

? Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.

? Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.

? Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.

? Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.

? Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.

? Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

? Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

? Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.

? Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενο τους.

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ