Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ειδικότητες :

1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης


1. Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Α) ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
Τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές,
Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών κλπ)
Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής, καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Β) ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία καθώς και εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.


2. Ειδικότητα Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να :

? Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.

? Καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος της υποδοχής.

? Χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής.

? Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

? Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.

? Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα: «Τήρηση Λογαριασμών Πελατών».


3. Ειδικότητα Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ