Τομείς

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού  και κλιματισμού

3. Τεχνικός Οχημάτων


ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2.Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων

3.Τεχνικός Δικτύων και  Επικοινωνιών

4.Τεχνικός Αυτοματισμού


ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
  3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης


ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  1. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

  1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2020 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ