Τομέας Μηχανικών

Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

? Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή  λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.

? Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.

? Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.

? Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ