Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 50/2008 - ΦΕΚ 81/Α'/8.5.2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Αρθρο 28
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη


1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Απουσία μαθητών αποστελλόμενων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
β) Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.
γ) Απουσία μαθητών για την προσέλευση τους αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.
δ) Απουσία μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.
ε) Απουσία μαθητών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις ημέρες των σημαντικών εορτών.
στ) Απουσίες μαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη.
ζ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών.
η) Απουσίες μαθητών οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.
θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.
ι) Απουσίες - μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος- μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
ια) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

 

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ